Nesfjellet Golf
Tverrlie 2
3540 Nesbyen

Har du spørsmål angående banen?
Tlf 03540
E-post golf@nesfjellet.no

Har du spørsmål om medlemskap, kontakt Nesbyen Golfklubb
E-post post@nesbyengolfklubb.no

.